Tin Mới
Trang chủ / ĐẦU TƯ ONLINE

ĐẦU TƯ ONLINE

Đầu tư online đòi hỏi chúng ta phải bỏ vốn thì mới thu lại được tiền. Nó khác với các hình thức kiếm tiền online không cần vốn.
Có hai hình thức thức đầu tư online. Một là dạng ủy thác, có nghĩa là bạn đưa tiền cho người khác rồi nhận lãi. Hai là tự bạn đầu tư không thông qua trung gian.
Một số hình thức đầu tư online: Đầu tư Forex, Đầu tư chứng khoán, Đầu tư vào các quỹ Úy thác online, Đầu tư tiền mã hóa